Košarica
Izbornik

Uvjeti isporuke

DOSTAVA PROIZVODA


Orbitex B2B servis pruža mogućnost izbora između 3 modela isporuke za svoje korisnike.
Prilikom naručivanja, korisnik će odabrati jedan od ponuđenih modela isporuke prema uvjetima i cijeni koji su dostupni svakom registriranom korisniku.

U biti, korisnicima B2B servisa su dostupni sljedeći modeli isporuke:

  1. Direktna isporuka - Proizvod se isporučuje direktno kupcu od strane Orbitex International d.o.o., Uvjeti za direktnu isporuku definirani su u Ugovoru o poslovno-tehničkoj suradnji.
  2. Isporuka preko pošte ili kurirske službe - Proizvod se isporučuje kupcu preko pošte ili kurirske službe, a troškove isporuke snosi kupac.
  3. Isporuka u skladištu Orbitex International d.o.o., kada kupac dolazi na adresu prodavača i preuzima proizvod osobno.

1.Direktna isporuka
Direktna isporuka je dostupna registriranim korisnicima koji imaju Ugovor o poslovno-tehničkoj suradnji sa Orbitex International d.o.o. i definira uvjete kada je ta usluga dostupna. Osnovni kriterij za direktnu isporuku je da narudžbe budu iznad minimalne vrijednosti robe koja je ugovorena u uvjetima.
Minimalna vrijednost narudžbe za direktnu isporuku regulirana je uvjetima Ugovora o poslovno-tehničkoj suradnji između prodavatelja i kupca. Kupci su dužni pridržavati se uvjeta iz Ugovora o poslovno-tehničkoj suradnji u pogledu minimalne vrijednosti narudžbe za direktnu isporuku.
Ukoliko kupac želi kupiti manje količine robe ili specifične proizvode ispod definirane minimalne vrijednosti za direktnu besplatnu isporuku, treba kontaktirati prodavatelja za više informacija o mogućnostima i rokovima direktne isporuke ili izabrati drugi model isporuke koji mu je dostupan prilikom naručivanja.
Orbitex International d.o.o. će se fokusirati na narudžbe iznad minimalne vrijednosti robe za direktnu isporuku kako bi kupci imali što brže vrijeme isporuke.

2.Isporuka preko pošte ili kurirske službe
Usluga isporuke robe preko pošte ili kurirske službe omogućuje kupcima da se roba pošalje brzom poštom ili kurirskom službom koja se bavi brzom dostavom pošiljaka. Dostava se obično vrši na adresu unesenu prilikom narudžbe ili na drugu odabranu adresu ako je to naznačeno u narudžbenici preko B2B servisa.
Ova usluga je dostupna za sve narudžbe na B2B web servisu. Troškovi isporuke robe preko pošte ili kurirske službe snose kupci i jasno su naznačeni prilikom sklapanja narudžbe.
Kupci će primiti potvrdu o narudžbi i detalje o isporuci (uključujući broj za praćenje) putem e-pošte nakon procesiranja narudžbe.
Prodavatelj će ponuditi različite opcije isporuke preko pošte ili kurirske službe, tako da kupci mogu odabrati onu koja najbolje odgovara njihovim potrebama.
Prodavatelj ne preuzima odgovornost za bilo kakva kašnjenja ili gubitak robe u transportu nakon što je isporučena poštanskom ili kurirskom službom. Kupci su odgovorni za provjeru stanja robe prilikom preuzimanja i podnošenja reklamacija u slučaju neispravnosti ili drugih problema.

3. Osobno preuzimanje robe u skladištu Orbitex International d.o.o.
Osobno preuzimanje robe je dostupno za sve narudžbe na web stranici.
Kupci koji se prilikom naručivanja odluče za osobno preuzimanje robe, bit će obaviješteni e-poštom o mjestu i vremenu preuzimanja robe, nakon što se narudžba procesuira.
Kupci će morati predočiti potvrdu o narudžbi i osobnu identifikaciju pri preuzimanju robe.
Roba će biti spremna za preuzimanje na adresi prodavatelja najkasnije u roku od 7 dana nakon potvrde narudžbe i plaćanja, ukoliko nije drugačije dogovoreno u uvjetima naručivanja.
Prodavatelj ne snosi odgovornost za bilo kakve gubitke ili oštećenja robe nakon što je preuzeta od strane kupca.

Radno vrijeme skladišta za prijem i otpremu robe:

Skladište za prijem i otpremanje robe radit će od ponedjeljka do petka, u periodu od 10:00 do 15:00 sati.

ORBITEX INTERNATIONAL d.o.o.

Vukomerička br.3
10410 Velika Gorica, Hrvatska

REKLAMACIJA PROIZVODA


Orbitex web B2B servis djeluje sukladno Zakonu o obveznim odnosima, Zakonu o zaštiti potrošača Republike Hrvatske kojim se štite osnovna prava potrošača pri kupnji proizvoda i usluga.

Akt o povratu, zamjeni i reklamaciji u poslovanju između pravnih lica "Orbitex International d.o.o." i "Kupac" se pridržavaju ovih zakona i reguliraju uvjete povrata, zamjene i reklamacije robe. Ovaj Akt je sustavni dio Ugovora o poslovno-tehničkoj suradnji svakog korisnika na B2B servisu.

Akt o povratu, zamjeni i reklamaciji u poslovanju između pravnih lica "Orbitex International d.o.o." i "Kupac":

Članak 1.

Ovim aktom, "Orbitex International" d.o.o. (u daljnjem tekstu "Prodavatelj") i "Partner" (u daljnjem tekstu "Kupac") sudogovaraju sljedeća pravila i postupke za povrat, zamjenu i reklamaciju robe i usluga koje se prodaju i kupuju između ovih pravnih lica.

Članak 2.

Kupac ima pravo na povrat robe ili traženje zamjene robe u sljedećim slučajevima:
• Ako je roba neispravna ili ne odgovara opisu koji je dao Prodavatelj;
• Ako Kupac nije zadovoljan kvalitetom robe;
• Ako roba nije isporučena u roku koji je dogovoren između Prodavatelja i Kupca.

Članak 3.

Da bi se podnio zahtjev za povrat ili zamjenu, Kupac mora dostaviti pisani zahtjev Prodavatelju u roku od 15 dana od dana primitka robe. Zahtjev mora sadržavati detaljne informacije o problemu sa robom, kao i informacije o računu i dostavnici.

Članak 4.

Prodavatelj se obvezuje da će prihvatiti i razmotriti svaki zahtjev za povrat ili zamjenu u roku od 14 dana od dana kada je primio zahtjev. Ukoliko Prodavatelj prihvati zahtjev, on će ispraviti nedostatak ili vratiti novac Kupcu u roku od 30 dana od dana kada je primio zahtjev.

Članak 5.

Kupac ima pravo na reklamaciju robe ili usluga u skladu sa Zakonima Republike Hrvatske, a prihvaćanjem uvjeta iz pravilnika o reklamacijskom postupku (Članak 5) suglasan je sa dodatnim uvjetima iz Ugovora o poslovno-tehničkoj suradnji koji vrijedi za korištene uređaje iz kvalitativne grupe sa oznakama "USED" (Korišten polovni uređaj) i "REC" (Korišten i servisiran uređaj). Za ovu grupu uvjeti se posebno definiraju, i dio su Ugovora o poslovno-tehničkoj suradnji koji svojim potpisom prihvaća Kupac.

Za proizvode iz kvalitativne grupe sa oznakama "NEW" (Novi uređaj) i "REM" (Reproizveden ponovno), garancijski uvjeti vrijede:

  • Ako je roba neispravna ili ne odgovara opisu koji je dao Prodavatelj;
  • Ako Kupac nije zadovoljan kvalitetom robe ili usluge;
  • Ako roba ili usluga nije isporučena u roku koji je dogovoren između Prodavatelja i Kupca.

Članak 6.

Da bi se podnijela reklamacija za proizvode koji imaju pravo na nju, Kupac mora dostaviti pisani zahtjev Prodavatelju u roku od 8 dana od dana primitka robe ili usluge. Zahtjev mora sadržavati detaljne informacije o proizvodu i problemu sa robom ili uslugom, kao i informacije o računu i dostavnici.

Članak 7.

Prodavatelj se obvezuje da će prihvatiti i razmotriti svaku reklamaciju u roku od 8 dana od dana kada je primio zahtjev. Ukoliko Prodavatelj prihvati reklamaciju, on će ispraviti nedostatak ili vratiti novac Kupcu u roku od 30 dana od dana kada je primio zahtjev.

Članak 8.

Prodavatelj se obvezuje da će imati jasno definirane procedure i protokole za prijem i rješavanje reklamacija, te da će imati kontakt informacije za Kupce koji žele prijaviti reklamaciju."

Članak 9.

Ako Prodavatelj ne prihvati povrat, zamjenu ili reklamaciju ili ne ispravi nedostatak u roku od 30 dana, Kupac ima pravo pokrenuti sudski postupak.

Članak 10.

Ovaj akt stupa na snagu odmah nakon potpisivanja Ugovora o poslovno-tehničkoj suradnji i vrijedi tijekom B2B usluga. Vrijedi do izmjene ili raskida Ugovora od strane bilo koje od strana.