Košarica
Izbornik

Reproizvodnja uredskih uređaja


MI SMO MEĐUNARODNO CERTIFICIRANA TVRTKA 

Orbitex International se bavi reproizvodnom ekonomijom, ovaj cirkularni model ekonomskog sustava se temelji na smanjenju otpada i ponovnom korištenju resursa. U cirkularnoj ekonomiji, umjesto da se proizvodi i konzumira u linearnom nizu, oplemenjuje se, koristi i reproizvodi u zatvorenom krugu.

Konkretno, cirkularna ekonomija se sastoji od tri glavna načela:

  • Smanjenje otpada i učinkovito korištenje resursa tijekom cijelog životnog ciklusa proizvoda.
  • Obnova proizvoda i materijala kako bi se produžio njihov životni vijek.
  • Recikliranje materijala i oplemenjivanje uređaja kako bi se stvorili novi proizvodi i produžio upotrebni vijek uređaja.

Cirkularna ekonomija ima za cilj smanjiti količinu otpada i održati resurse u uporabi što je duže moguće, na taj način se smanjuju troškovi, štiti okoliš, a istovremeno se stvaraju nove poslovne prilike i radna mjesta.

Naši proizvodi prolaze proces oplemenjivanja koji uključuje oporavak, čišćenje i zamjenu dijelova kako bi se ponovno stvorio potpuno funkcionalni proizvod koji je sličan novom proizvodu.

ORBITEX INTERNATIONAL d.o.o. predan je upravljanju utjecajem na okoliš kao sastavnom dijelu našeg poslovanja. Mi smo ISO certificirana tvrtka (ISO 9001, 14001, 27001), a naša je politika u svakom trenutku osigurati ekološki integritet naših procesa i objekata. To činimo pridržavajući se sljedećih načela: Koristimo sustave upravljanja i postupke koji su posebno osmišljeni kako bi se smanjila upotreba opasnih materijala, energije i drugih prirodnih resursa, kako bi se smanjilo stvaranje otpada i omogućilo recikliranje i ponovna uporaba materijala.


ISO CERTIFIKATI